RECORDATI POLSKA Sp. z.o.o - Poland
PL - EN
Polityka Cookies

Menu

Polityka Cookies

Polityka dotycząca plików cookie

Zgodnie z ustawodawstwem znajdującym zastosowanie w dziedzinie ochrony danych osobowych (“Przepisy w sprawie prywatności”), włącznie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (“RODO”) jak również w ramach działań podjętych przez organy nadzorcze w odniesieniu do plików cookie, Recordati Polska sp. z o.o. udostępnia użytkownikom (zwanym dalej “Użytkownikami” lub w liczbie pojedynczej “Użytkownikowi”) następujące informacje dotyczące plików cookie zainstalowanych na stronie www recordati.pl (“Strona www”).

Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem Danych Osobowych jest Recordati Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609, Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Recordati (zwanym dalej “IOD”) można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: GroupDPO@recordati.com.

Czym są pliki cookie?

Cookie to pliki tekstowe i dane liczbowe instalowane podczas przeglądania strony www w pamięci urządzenia (komputera, smarfonu lub tabletu) podłączonego do Internetu za pośrednictwem zainstalowanej na nim aplikacji do przeglądania.

Pliki te występujące zazwyczaj w znaczących ilościach, czasami przez dłuższy czas, w przeglądarkach użytkowników, wykorzystywane są do różnych celów takich jak, np. autoryzacja, monitorowanie sesji przeglądania, przechowywanie informacji dotyczących ustawień użytkownika podczas dostępu do konkretnego serwera itd.

Przepisy w sprawie prywatności określają następujące makrokategorie cookie:

 1. “Cookie techniczne”, służące do celów przeglądania lub realizacji usługi na wniosek użytkownika. Takie pliki cookie nie są wykorzystywane do innych, dalszych celów i zazwyczaj są instalowane bezpośrednio przez właściciela lub administratora strony www. Ponadto ten rodzaj plików cookie można podzielić w następujący sposób:
   
  • Cookie przeglądarkowe lub sesyjne, które gwarantują normalny przebieg procesu przeglądania i użytkowania strony www (umożliwiając np. nabywanie artykułów online lub autoryzację dostępu do niektórych zakładek);
  • Cookie funkcjonalne umożliwiające użytkownikom przeglądanie i poruszanie się po stronie zgodnie z określonymi z góry kryteriami (takimi jak np. język, kupowane produkty) w celu polepszenia jakości usługi świadczonej temuż użytkownikowi.  
  • Instalacja cookie technicznych wymaga uprzedniej zgody użytkowników.
    
 2. “Cookie analityczne” służące do monitorowania użytkowania strony www przez użytkowników na potrzeby optymalizacji doświadczenia (ilość odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony na stronie itd.).
  Uznanie cookie analitycznych jako równoważnych z technicznymi wymaga ich realizacji i wykorzystania bezpośrednio na stronie wewnętrznej (bez interwencji stron trzecich) w celu optymalizacji jej funkcjonalności oraz zabezpieczenia przed możliwą bezpośrednią identyfikacją osób, których dane dotyczą, co jest niezbędne z punktu widzenia uniknięcia korzystania z cookie analitycznych, które, z uwagi na swoje parametry, mogą działać jak bezpośrednie spersonalizowane identyfikatory użytkowników. Aby uznać cookie analityczne, w tym cookie wewnętrzne, za cookie techniczne niezbędne jest, by (i) cookie analityczne były używane wyłącznie do generowania zagregowanych danych statystycznych i w odniesieniu do pojedynczej strony www lub aplikacji mobilnej, zapobiegając w ten sposób śledzeniu poruszania się danej osoby w Internecie za pośrednictwem różnych aplikacji lub stron; (ii) w przypadku cookie analitycznych stron trzecich czwarty element adresu IP był ukryty; (iii) strony trzecie powstrzymały się przed powiązywaniem cookie analitycznych z wszelkimi innymi informacjami (takimi jak akta klientów lub statystykami dotyczącymi odwiedzin na innych stronach) lub przekazywaniem ich dalej kolejnym osobom lub podmiotom. Do instalacji cookie analitycznych, których nie można zaklasyfikować jako techniczne uprzednia zgoda użytkownika nie jest wymagana. Niemniej jednak jeśli taki plik cookie można uznać za techniczny wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika na jego instalację;
   
 3. “Cookie profilujące” przeznaczone do tworzenia profili użytkownika i wykorzystywane do przesyłania spersonalizowanych komunikatów reklamowych w oparciu o preferencje wyrażone przez użytkownika w kontekście przeglądania treści internetowych. Z uwagi na szczególną inwazyjność, jaką tego typu pliki mogą wykazywać w odniesieniu do prywatności użytkowników, przepisy w sprawie prywatności stanowią, iż użytkownik powinien zostać odpowiednio poinformowany o wykorzystywaniu plików cookie oraz wyrazić zgodę na ich instalację. Instalacja cookie profilujących wymaga uprzedniej zgody użytkownika, której należy udzielić po otrzymaniu stosownego powiadomienia w trybie uproszczonym;
   

Ponadto cookie mogą być instalowane bezpośrednio przez stronę www odwiedzaną przez użytkownika (tzw. “cookie wewnętrzne”) lub przez inne strony (tzw. “cookie zewnętrzne”).

Z punktu widzenia czasu pliki cookie można podzielić na: (i) “trwałe” czyli cookie przechowywane na urządzeniu użytkownika na stałe przez określony z góry okres czasu (minuty, dni, lata); (ii) “cookie sesyjne”, tzn. cookie usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

 

Z jakich plików cookie korzysta Strona www i w jakich celach?

Po wejściu na Stronę www, na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane następujące pliki:
 

Cookie techniczne

Te pliki cookie są niezbędne dla umożliwienia funkcjonowania Strony www i nie można ich wyłączyć w systemie Spółki. Są zazwyczaj konfigurowane wyłącznie w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie określonej usługi, takie jak ustawienie preferencji w zakresie prywatności, logowanie lub wypełnienie formularza. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak, by blokowała tego rodzaju cookie, ale w efekcie tej czynności niektóre części Strony www nie będą funkcjonowały prawidłowo. Tego typu cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Cookie techniczne

Nazwa cookie

Domena

Typ

Czas przechowywania

Cele

Jak wyłączyć

be_typo_user

recordati.pl

Cookie wewnętrzne

Do momentu zamknięcia sesji przeglądarki

Autoryzacja w celu zapewnienia dostępu do obszaru osobistego

Nie dotyczy

_pk_testcookie_domain

recordati.pl

Cookie wewnętrzne

1 dzień

Ten plik cookie określa, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie

Nie dotyczy

CookieConsent

recordati.pl

Cookie wewnętrzne

1 rok

Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.

Nie dotyczy

 

Cookie analityczne

Umożliwiają Spółce zliczanie odwiedzin i źródeł ruchu, dzięki czemu może ona mierzyć i poprawiać wydajność witryny. Pomagają one dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe.

Cookie analityczne

Nazwa cookie

Domena

Typ

Czas przechowywania

Cele

Jak wyłączyć

_pk_id#

recordati.pl

Cookie zewnętrzne

1 rok

Gromadzi statystyki dotyczące wizyt użytkownika w witrynie, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony w witrynie i przeczytane strony.

Nie dotyczy

_pk_ses#

recordati.pl

Cookie zewnętrzne

1 dzień

Używany przez platformę Piwik Analytics do śledzenia żądań stron od odwiedzającego podczas sesji.

Nie dotyczy

 

Jak Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami w zakresie cookie za pośrednictwem przeglądarki?

Każda przeglądarka umożliwia Użytkownikowi ograniczenie wykorzystywania oraz usuwanie cookie. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie bezpośrednio w przeglądarce i blokować np. instalację cookie zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono procedurę wyłączania cookie bezpośrednio w ustawieniach konfiguracyjnych w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer

 1. Otwórz Internet Explorer;
 2. Kliknij w przycisk “Narzędzia”, a następnie w “Opcje Internetu”;
 3. Zaznacz “Prywatność” i wybierz poziom prywatności, który chciałbyś lub chciałabyś ustawić (od zablokuj wszystkie pliki cookie na górze aż do włącz wszystkie cookie);
 4. Kliknij w “Ok”.

Google Chrome

 1. Otwórz Google Chrome;
 2. Kliknij w przycisk “Narzędzia”;
 3. Zaznacz “Ustawienia”, a następnie “Ustawienia zaawansowane”;
 4. Wybierz “Ustawienia treści” w zakładce “Prywatność”;
 5. W zakładce “Cookies” można wyłączyć cookie i zapisać preferencje.

Firefox

 1. Otwórz Firefox;
 2. Wciśnij przycisk “Alt” na klawiaturze;
 3. Na górnym pasku narzędzi w wyszukiwarce zaznacz “Narzędzia”, a następnie “Opcje”;  
 4. Następnie zaznacz “Prywatność”;
 5. Przejdź do “Historii ustawień” a następnie wybierz “Użyj ustawień spersonalizowanych”;
 6. Odznacz “Akceptuj cookie ze stron www” i zapisz preferencje.

Opera

 1. Otwórz Operę;
 2. Kliknij w “Ustawienia” w menu wyszukiwarki i zaznacz „Ustawienia”;
 3. Wybierz “Szybkie preferencje”;
 4. Odznacz “Włącz cookie”.

Safari

 1. Otwórz Safari;
 2. Wybierz “Preferencje” na pasku narzędzi, a następnie zaznacz panel “Bezpieczeństwo” w okienku dialogowym, które się wyświetli;
 3. W zakładce “Akceptuj cookies” możesz określić czy i kiedy Safari ma zapisywać pliki cookie ze stron www. Aby dowiedzieć się więcej kliknij w przycisk Pomocy (oznaczony znakiem zapytania);  
 4. Aby uzyskać więcej informacji o cookie przechowywanych na Twoim komputerze kliknij w „Pokazuj cookie”.


Po wykonaniu powyższych czynności jednak niektóre funkcje Strony www mogą nie działać w ogóle lub nie działać prawidłowo.
 

Komu udostępniane są dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie?

Dane gromadzone dzięki wykorzystywaniu plików cookie mogą być przetwarzane przez pracowników Spółki działających w charakterze osób upoważnionych zgodnie z Przepisami w sprawie Prywatności.

Takie dane mogą być również przetwarzane przez spółki, które prowadzą działania techniczne i organizacyjne w imieniu Spółki, włącznie z konsultantami IT oraz deweloperami stron www, którzy tworzą i zarządzają stronami www i profilami Grupy Recordati w mediach społecznościowych, w których działa Recordati. Wyżej określone firmy są bezpośrednimi współpracownikami Spółki i działają na mocy umowy o podpowierzeniu przetwarzania danych.

Dane zbierane dzięki wykorzystywaniu plików cookie nie podlegają rozpowszechnianiu.
 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi przysługiwać będzie zawsze prawo do wycofania w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie danych jak również, jeśli dotyczy, następujące prawa:

 1.  “prawo dostępu” tzn. prawo do uzyskania potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz przekazania owych danych w zrozumiałej formie;
   
 2.  “prawo do sprostowania” tzn. prawo do zażądania sprostowania lub, jeśli jest taka potrzeba, integracji danych osobowych;
   
 3.  “prawo do usunięcia danych osobowych” tzn. prawo do zażądania usunięcia lub anonimizacji danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, włącznie z danymi, których przechowywanie nie jest niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub które są przetwarzane dalej;
   
 4.  “prawo do ograniczenia przetwarzania” tzn. prawo do zażądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w niektórych przypadkach przewidzianych w Przepisach w sprawie Prywatności;  
   
 5. prawo do zażądania od Administratora Danych wskazania odbiorców, których powiadomiono o wszelkich sprostowaniach lub usunięciach lub ograniczeniach przetwarzania (przeprowadzonych zgodnie z art. 16, 17 i 18 RODO w ramach obowiązku powiadomienia, jeżeli zaistnieje taka możliwość oraz nie będzie się wiązała z nadmiernym wysiłkiem);
   
 6. “prawo do przenoszenia danych” tzn. prawo do odbioru (lub bezpośredniego przekazania innemu administratorowi danych) danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo;
   
 7. “prawo do sprzeciwu”, tzn. prawo do sprzeciwu wobec:
  • pełnego lub częściowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych z uwagi na swój własny uzasadniony interes;
    
  • przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania.

W powyższych przypadkach w miarę potrzeby Administrator Danych poinformuje strony trzecie, którym ujawniono dane osobowe Użytkownika, o wykonaniu przysługujących mu praw, jeśli jest to możliwe, nie jest zbyt uciążliwe oraz bez względu na okoliczności zgodne z Przepisami w sprawie Prywatności.

W przypadkach, w których przetwarzanie wymaga zgody, Użytkownikowi przysługiwać będzie również prawo do wycofania w dowolnej chwili udzielonej zgody, przy czym należy rozumieć, iż jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem.
 

W jaki sposób skorzystać z przysługujących praw?

Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z przysługujących mu praw w dowolnym czasie korzystając z danych do kontaktu wskazanych w zakładce “Kim jest Administrator Danych?“ powyżej lub kontaktując się pisemnie z IOD poprzez wysłanie e-maila na poniższy adres:

groupDPO@recordati.com.

Administrator Danych niniejszym powiadamia Użytkownika, że zgodnie z Przepisami w sprawie Prywatności przysługuje mu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności Państwa Członkowskiego stałego zamieszkania, miejsca pracy Użytkownika lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób, który prowadziłby do naruszania przepisów RODO.

Aby ułatwić wykonanie prawa do złożenia skargi, dane kontaktowe Organu Nadzorczego UE podano pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.