RECORDATI POLSKA Sp. z.o.o - Poland
PL - EN
Nietrzymanie moczu

Informacje dla PacjentaNietrzymanie moczu

Co to jest nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu określa problem niekontrolowanego wydalania moczu. Mocz jest wydalany z pęcherza bez udziału świadomości, co może utrudniać pacjentowi normalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Ze względu na istniejące przyczyny, rozróżniamy:

  • Naglące nietrzymanie moczu (NNM) to wyciek moczu, poprzedzony uczuciem parcia naglącego (nagłej, niemożliwej do opanowania potrzeby oddania moczu).
  • Mieszane nietrzymanie moczu (MNM) to wyciek moczu związany z parciem naglącym oraz wysiłkiem, kichaniem, kaszlem.
  • Pęcherz nadreaktywny (OAB) to występowanie parcia naglącego, częstomoczu dziennego i/lub nocnego z lub bez nietrzymania moczu.
  • Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM), gdy niekontrolowany wyciek moczu spowodowany jest wzrostem ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej np. podczas kichania czy wysiłku. Niewydolność zwieracza cewki moczowej oraz osłabienie mięśni dna miednicy odpowiadają bezpośrednio za wystąpienie tego schorzenia.

Czy grozi mi nietrzymanie moczu związane ze schorzeniem nadaktywnego pęcherza?

Schorzenie to występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Częstość występowania pęcherza nadreaktywnego waha się od 10% do 26% u dorosłych mężczyzn i od 8% do 42% u dorosłych kobiet. Choroba ta występuje częściej wraz z wiekiem i zwykle pojawia się razem z innymi objawami ze strony dolnych dróg moczowych.
Wiele powszechnie występujących chorób przewlekłych, takich jak depresja, zaparcia, schorzenia neurologiczne i zaburzenia wzwodu, jest ściśle związanych z występowaniem pęcherza nadaktywnego, nawet jeśli uwzględni się takie czynniki, jak płeć, wiek i kraj zamieszkania.

Jak rozpoznać nietrzymania moczu?

Nietrzymanie moczu jest rozpoznawane przede wszystkim na podstawie wywiadu z pacjentką/pacjentem. Podstawowym pytaniem powinno być pytanie o obecność nietrzymania moczu i/lub parć naglących. Twierdząca odpowiedź na to pytanie powoduje rozszerzenie wywiadu o okoliczności występowania parć i/lub nietrzymania moczu:

  • nietrzymanie w trakcie kaszlu, kichania, wysiłku fizycznego,
  • nietrzymanie poprzedzone parciem naglącym,
  • obecność częstomoczu nocnego i/lub dziennego