RECORDATI POLSKA Sp. z.o.o - Poland
PL - EN
Zarząd

O FirmieZespół Zarządzający Recordati Polska

Janusz Gaudnik  -  Dyrektor Generalny  

Janusz ukończył Śląską Akademię Medyczną a także studia podyplomowe EMBA w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Janusz rozpoczął swoją drogę zawodową jako Asystent w Klinice Internistycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach by następnie rozwijać swoją karierę w branży farmaceutycznej. Firma Servier, w której pracował przez 17 lat, powierzała mu wiele odpowiedzialnych stanowisk zarówno w Polsce jak i za granicą dając mu możliwości rozwijania swoich kompetencji na stanowiskach zarządczych we Francji, Irlandii i Słowacji. Janusz pracował także w Zentivie, AstraZeneca i ostatnio w Exeltis. Janusz dołączył do Recordati Polska obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego w styczniu 2018 r.


Jacek Grajper  -  Krajowy Dyrektor Sprzedaży  

Jacek ukończył Politechnikę Koszalińską na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Jacek zdobywał doświadczenie zawodowe początkowo w branży FMCG, w firmie Kraft Foods by następnie kontynuować karierę w branży farmaceutycznej w firmie Walmark. Dołączył do Recordati Polska w 2012 roku jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Od 2014 roku tworzył i rozwijał w firmie struktury KAM na stanowisku Krajowego Kierownika ds. Kluczowych Klientów. W 2017 r wraz z rozwojem firmy objął stanowisko Krajowego Dyrektora Sprzedaży.


Magdalena Zielonka  -  Kierownik Finansowy  

Magdalena ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Karierę zawodową rozwijała pracując w obszarze audytu w firmie KPMG a następnie w dziale doradztwa finansowego w Deloitte. Do Recordati Polska dołączyła w roku 2013 początkowo jako zewnętrzny konsultant przy projekcie wdrożenia procesów finansowo-księgowych w spółce a następnie jako pracownik na stanowisku Kierownika Finansowego.


Dominika Dłużniewska  -  Kierownik ds. Zasobów Ludzkich, Europa Środkowa i Wschodnia  

Dominika ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku Psychologia Mediów. Pracę w obszarze HR rozpoczęła w branży FMCG w firmie Philip Morris by następnie kontynuować pracę w branży farmaceutycznej w firmach Glenmark Pharmaceuticals i Teva. Dominika dołączyła do Recordati Polska w roku 2012. W roku 2015 jej aktywności w obszarze HR zostały rozszerzone o projekty regionalne na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej firm z grupy Recordati.


Anna Mróz  -  Kierownik Działu Rejestracji, Refundacji i Bezpieczeństwa Farmakoterapii  

Anna ukończyła Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Doświadczenie w branży farmaceutycznej zdobywała rozpoczynając pracę w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Następnie pracowała w Dziale Rejestracji firmy Pfizer. W roku 2012 dołączyła do Recordati Polska gdzie prowadzi Dział Rejestracji i Bezpieczeństwa Farmakoterapii.


Jacek Tomala  -  Kierownik Łańcucha Dostaw – Europa Środkowa i Wschodnia  

Jacek ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, a także studia MBA w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Przygodę w Logistyce Jacek rozpoczął w branży FMCG w firmie Procter & Gamble, a następnie kontynuował rozwój w branży farmaceutycznej w firmach Bristol-Myers Squibb, Johnson&Johnson oraz Valeant. W zespole Recordati Jacek pojawił się w listopadzie 2018, gdzie wspiera projekty logistyczne na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.